Inderøy får polutsalg

INDERØY: Styret i Vinmonopolet besluttet i sitt møte i går, torsdag, at Inderøy får polutsalg.

STIG LEINAN

stig.leinan@inderoyningen.no

I begrunnelsen for å etablere polutsalg i Inderøy skriver Vinmonopolet følgende: «Med sine 6.700 innbyggere er Inderøy den mest folkerike kommunen nord for Trondheim uten pol. Tettstedet Straumen har vært i rivende utvikling de siste årene og teller i dag tre dagligvarebutikker, apotek, Nille, slakter, elektronikk, interiør, blomst og frisør.»

Kategori 1-butikk

Som i fire andre kommuner blir det i Inderøy åpnet såkalt kategori 1-butikk. Kategori 1-butikken er en ny type Vinmonopolbutikk som er spesialtilpasset markedssituasjonen i mindre distriktskommuner. Utsalget i Inderøy vil være åpent på torsdager, fredager og lørdager. Åpningstiden kan utvides dersom det viser seg at grunnlaget er til stede for det.
Vinmonopolet har i 2014 hatt prøvedrift av to kategori 1-butikker i to kommuner. Prøvedriften har vært vellykket og Vinmonopolets styre har derfor vedtatt å gjøre dette til en permanent butikkategori.
Etablering av butikker i nye kommuner er, ifølge Vinmonopolet, basert på en samlet vurdering av geografisk dekning på landsbasis og kravet til lønnsom drift av butikkene. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er detaljhandel i kommunen, handel, butikkmiks og aktivitetsnivå i kommunens største tettsted, befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen, nærhet til en eksisterende Vinmonopolbutikk og at nyetableringen dekker sine egne kostnader

Tilfreds ordfører

Inderøys ordfører, Ida Stuberg, synes det er veldig gledelig at kommunen får eget polutsalg. Hun understreker at det er mange som får ta æren for at styret valgte Inderøy.
– Gjennom samarbeid har vi levd opp til slagordet «Best i lag». Næringsliv, privatpersoner og kommune har stått sammen og sørget for ei positiv utvikling. Vinmonopolets styre nevner dette som et viktig kriterium for tildelingen. Det kan vi takke dette gode samarbeidet for. I tillegg har kommunen har hatt årlige møter med Vinmonopolet for å gi oppdatert status om ulike prosjekter i kommunen, og informert om generell utvikling.
Her har vi vært tydelige på at vi ønsker et utsalg fordi det forhåpentligvis kan være med på å begrense handelslekkasjen til nabokommunene, smiler hun. Stuberg sier at hun ikke vet når utsalget etableres eller hvor.
– Det eneste som er sikkert er at utsalget lokaliseres til Straumen. Når det vil være på plass har ikke kommunen fått eksakt kunnskap om, forteller ordføreren og tilføyer:
– Jeg har oppfattet det slik at Vinmonopolet etter hvert vil gå ut med utlysning for å få oversikt over aktuelle lokalisasjoner. Vedtaket gjelder for åpning av butikk i 2015, så Vinmonopolet ønsker å åpne butikk i Inderøy neste år, forutsatt at det finnes egnede lokaler.