Kryssordvinnere

– helt fra starten av avisa 11.mars 1993

uke 49/15 Astrid Strømberg, Skarnsundvegen 2

uke 48/15 Elsa Berg Sund, Sundsandvegen 6

uke 47/15 Joralf Gran, Vangslivegen 21

uke 46/15 Ingrid Kjelvik, Kjelvikvegen 87

uke 45/15 Anne Jorid Næss, Trøavegen 7

uke 44/15 Eva og Folke Lian, Utøyvegen 965

uke 43/15 Sigrun Solem, Sandvollanvegen 704 B

uke 42/15 Mari Frafjord, Dirdal

uke 41/15 Kari Ingeborg Skjelsvold, Verdal

uke 40/15 Anne Sissel Mogstad, Surnadal

uke 39/15 Øyvind Tronstad, Vågavegen 564

uke 38/15 Bjørg Melhus, Stokkanvegen 212

uke 37/15 Ragnfrid Sundan Trøan, Melhus

uke 36/15 Siri Holmen, Verdal

uke 35/15 Turid Hjulstad, Utøyvegen 371

uke 34/15 Karle Melhus, Vennalivegen 27

uke 33/15 Jon K. Norum, Nedre Vangsgrendveg 23

uke 32/15 Eldrid Sundan, Årfallvegen 57

uke 27/15 Aasta Grønnesby, Nessveet 67

uke 26/15 Harry Munkvold, Hellhaugan 51

uke 25/15 Annfrid Uddu, Kvistadvegen 119A

uke 24/15 Olaug Fornes, Meieribakken 7

uke 23/15 Karin Sofie Buan, Hyllmyra 8

uke 22/15 Randi Lehn, Muusøra 1E

uke 21/15 Heidi Kulseth, Svian 55

uke 20/15 Margit Skjelstad, Leiringen 58

uke 19/15 Aud Lidal, Orkanger

uke 18/15 Marian Fossum, Kjelvikvegen 130

uke 17/15 Per Saxhaug, Hamnavegen 162

uke 16/15 Grete Knudsen Melhus, Stokkanvegen 36

uke 15/15 Ingve Holmen, Bergen

uke 14/15 Gerd Svepstad, Steinkjer

uke 13/15 May Lise Herstad, Hellhaugan 51

uke 12/15 May-Lise Herstad, Hellhaugan 51

uke 11/15 Anna Stubbe, Kalkvegen 14

uke 10/15 Heidi N. Kulseth, Svian 55

uke 09/15 Benny M. Grove, Sveavegen 19

uke 08/15 Anlaug Lindsemo, Fårsbakkan 18

uke 07/15 May-Lise Herstad, Hellhaugan 51

uke 06/15 Bjørn Lønvik, Slåttasvevegen 17

uke 05/15 Erna Sundal, Vudduvegen 123

uke 04/15 Annlaug Kjelvik, Letnesvegen 123

uke 03/15 Joralf Gran, Vangslivegen 21

uke 02/15 Birger Inderberg, Svian 63

uke 51/14 Torhild Lyngstad, Hamnavegen 104

uke 50/14 Øyvind Tronstad, Vågavegen 564

uke 49/14 Nils Løseth, Utgardslia 9A

uke 48/14 Anne Oline Næss, Røsetvegen 40

uke 47/14 Ragnhild Melhus, Trondheim

uke 46/14 Kjellaug Kvistad, Hamnavegen 125

uke 45/14 Anne Jorid Næss, Trøavegen 7

uke 44/14 Ingve Holmen, Bergen

uke 43/14 Eva og Folke Lian, Utøyvegen 965

uke 42/14 Ingrid Kjelvik, Kjelvikvegen 87

uke 41/14 Irene Jystad, Follafoss

uke 40/14 Sigrun Solem, Sandvollanvegen 704B

uke 39/14 Dagfinn Werstad, Steinkjer

uke 38/14 Inger O. Kjelaas, Utøyvegen 905

uke 37/14 Eldrid Sundan, Årfallvegen 57

uke 36/14 Karin Buan, Hyllmyra 8

uke 35/14 Anna Austad, Bålhaugvegen 5

uke 34/14 Gunvor Berit Nyborg, Vudduvegen 166

uke 33/14 Annlaug Næss, Sveavegen 17

uke 32/14 Åse Fossum, Utøyvegen 436

uke 27/14 Kirsten Laugtug, Stjørdal

uke 26/14 Erik Solheim Grove, Trondheim

uke 25/14 Einar Inderberg, Arendal

uke 24/14 Grete Knudsen Melhus, Stokkanvegen 36

uke 23/14 Kirsti Fjære, Moi

uke 22/14 Sverre og Ola Sund, Sundsøya 30

uke 21/14 May-Lise Herstad, Hellhaugan 51

uke 20/14 Karen Husby, Ystadvegen 55

uke 19/14 Turid Hjulstad, Utøyvegen 371

uke 18/14 Marie Skogset Jørstad, Sandvollanvegen 438

uke 17/14 Margit Skjelstad, Leiringen 58

uke 16/14 Anna Stubbe, Kalkvegen 14

uke 15/14 Torhild Lyngstad, Hamnavegen 104

uke 14/14 Per Saxhaug, Hamnavegen 162

uke 13/14 Jon K.Norum, Utøyvegen 1159

uke 12/14 Benny M. Grove, Sveavegen 10

uke 11/14 Erling Skjemstad, Otervegen 5

uke 10/14 Anne Jorid Næss, Randavegen 19

uke 09/14 Tordis Markhus, Markhusvegen 35, 7690 Mosvik

uke 08/14 Sidsel Bryne og Svein Åge Trøbakk, Årfallvegen 76

uke 07/14 Aasta Grønnesby, Nessveet 67

uke 06/14 Erna Sundal, Vudduvegen 123

uke 05/14 Heidi Kulseth, Svian 55

uke 04/14 Lovise Berg, Meieribakken 9B

uke 03/14 Astrid Strømberg, Skarnsundvegen 2

uke 02/14 Marian Fossum, Kjelvikvegen 130

uke 01/14 Knut Einar Steinsli, Verdal

uke 00/14 Mette Elisabeth Ringkjøb, Hamnavegen 104

uke 51/13 Sigrun M. Kjelvik, Kjelvikvegen 87

uke 50/13 Bjørg Melhus, Stokkanvegen 212

uke 49/13 Ragnhild Melhus, Trondheim

uke 48/13 Ingrid Kjelvik, Kjelvikvegen 87

uke 47/13 Sigrun Solem, Sandvollanvegen 704

uke 46/13 Eva og Folke Lian, Utøyvegen 965

uke 45/13 Grete Knudsen Melhus, Stokkanvegen 36

uke 44/13 Hilda Nygård, Steinkjer

uke 43/13 Marian Fossum, Kjelvikvegen 130

uke 42/13 Anlaug Lindsetmo, Fårsbakkan 18

uke 41/13 Dagfinn Werstad, Steinkjer

uke 40/13 Kirsten Laugtug, Stjørdal

uke 39/13 Liv Schjei, Verdal

uke 38/13 Fam. Haarberg, Loråsvegen 159

uke 37/13 Elen Tronstad Volan, Vågavegen 564

uke 36/13 Annar Valskraa, Harevegen 12

uke 35/13 Berglioht Eriksen, Kalkvegen 22A

uke 34/13 Turid Hjulstad, Utøyvegen 371

uke 33/13 Einar Inderberg, Arendal

uke 32/13 Margit Skjelstad, Leiringen 58

uke 27/13 Wenche K. Solberg, Tuftevegen 7

uke 26/13 Siri Holmen, Ræge

uke 25/13 Gunvor Berit Nyborg, Vudduvegen 166

uke 24/13  Kirsti Fjære, Moi

uke 22/13  Lovise Berg, Meieribakken 9B

uke 21/13  Anna Stubbe, Kalkvegen 14

uke 20/13  Jon B. Jystad, Utøyvegen 700B

uke 19/13  Tordis Markhus, Markhusvegen 35, Mosvik

uke 18/13  Margit Skjelstad, Leiringen 58

uke 17/13  Joralf Gran, Vangslivegen 21

uke 16/13  Heidi Kulseth, Svian 55

uke 15/13  Aud Lidal, Orkanger

uke 14/13  Ingrid Overskott, Hamar

uke 13/13  Mari Frafjord, Dirdal

uke 12/13  Kirsti Fjære, Moi

uke 11/13  Astrid Strømberg, Skarnsundvegen 2

uke 10/13  Marit S. Helland, Årfallvegen 81

uke 09/13  Ingeborg Loraas, Loråsvegen 44

uke 08/13  Elna Østgaard, Leiringen 4

uke 07/13  Eva og Folke Lian, Utøyvegen 965

uke 06/13  Anna Stubbe, Kalkvegen 14

uke 05/13  Aasta Grønnesby, Nessveet 67

uke 04/13  Frid Bogen, Sundsnesvegen 28

uke 03/13  Leif A. Sagmo, Sundsetvegen 74, Mosvik

uke 02/13  Erling Skjemstad, Otervegen 5

uke 01/13  Karen Husby, Ystadvegen 55

uke 51/12 Sigrun Solem, Sandvollanvegen 704 B

uke 50/12  Ingrid Kjelvik, Kjelvikvegen 87

uke 49/12  Jon Kristian Norum, Utøyvegen 1159

uke 48/12  Hilda Eline Nygård, Steinkjer

uke 47/12  Eldrid Sundan, Årfallvegen 57

uke 46/12 Annar Valskraa, Harevegen 12

uke 45/12 Anlaug Lindsetmo, Fårsbakkan 18

uke 44/12  Heidi N. Kulseth, Svian 55

uke 43/12  Ingeborg Stornes, Andsetvegen 135

uke 42/12  Anna Stubbe, Kalkvegen 14

uke 41/12  Ragnhild Melhus, Trondheim

uke 40/12  Eva og Folke Lian, Utøyvegen 965

uke 39/12  Sigrun M. Kjelvik, Kjelvikvegen 87

uke 38/12  Grete Knudsen Melhus, Stokkanvegen 36

uke 37/12  Turid Hjulstad, Utøyvegen 371

uke 36/12  Marit S. Helland, Årfallvegen 81

uke 35/12  Randi W. Severinsen, Einervegen 2

uke 34/12  Vegard Lundås, Hyllavegen 23A

uke 33/12  Svein O Kjelaas, Utøyvegen 905

uke 32/12  Turid Hjulstad, Utøyvegen 371

uke 27/12 Sommerkryssord Oddny Sakshaug, Steinkjer

uke 26/12  Tordis Markhus, Mosvik

uke 25/12  Per Selbo, Bosnesvegen 41

uke 24/12  Bjørg Melhus, Stokkanvegen 212

uke 23/12  Elise Norgård Lund, Skogn

uke 22/12  Kari Holmen, Vennalivegen 45

uke 21/12  Sunniva Bue, Levanger

uke 20/12  Heidi Fossum Andreassen, Granavegen 31A

uke 19/12  Margit Skjelstad, Leiringen 58

uke 18/12  Johanne S. Ramberg, Mosvik

uke 17/12  Eva og Folke Lian, Utøyvegen 965

uke 16/12  Gerd Oxaal, Vågavegen 281

uke 15/12  Per Selbo, Bosnesvegen 41

uke 14/12 Påskekryssord Oddbjørg Rindhølen, Trøavegen 25

uke 13/12  Ingeorg Stornes, Andsetvegen 135

uke 12/12  Eldrid Sundan, Årfallvegen 57

uke 11/12  Heidi Kulseth, Svian 55

uke 10/12  Johanna Bosnes, Muusøra 1G

uke 09/12  Borghild Haugskott Eie, Drangedal

uke 08/12  Aud Borgsø, Levanger

uke 07/12  Karin Tronhus, Bjønnavegen 24

uke 06/12  Elin W. Laugtug, Vangsvegen 12

uke 05/12  Oddlaug Vist, Hellhaugan 65

uke 04/12  Åse Fossum, Utøyvegen 436

uke 03/12  Heidi Alstad-Aspås, Randavegen 2

uke 02/12  Anna Stubbe, Kalkvegen 14

uke 01/12  Johanne Stavran, Rostadvegen 491

uke 51/11 Julekryssord: Lovise Berg, Meieribakken 9 B

uke 50/11  Toril Husby, Kvistadbakkan 35

uke 49/11  Heidi Alstad-Aspås, Randavegen 2

uke 48/11  Eldbjørg Ulvin Steinstad, Skogn

uke 47/11  Greta Vang, Markavegen 3A

uke 46/11  Nell Andreassen, Kvistadbakkan 5

uke 45/11  Ingrid Kjelvik, Kjelvikvegen 87

uke 44/11  Klara Norum, Letnesvegen 284 A

uke 43/11  Marianne Tronstad, Loråsvegen129

uke 42/11  Bente Jakobsen Bostad, Vudduvegen 611

uke 41/11  Leif Arne Sagmo, Mosvik

uke 40/11  Janne Bue, Bjørklivegen 73

uke 39/11  Jorid Næss-Torheim, Oslo

uke 38/11  Birger Opheim, Ronglan

uke 37/11  Liv og Magnus Schjei, Verdal

uke 36/11  Elna Østgaard, Leiringen 4

uke 35/11  Heidi F. Andreassen, Granavegen 31

uke 34/11  Nell Andreassen, Kvistadbakkan 5

uke 33/11  Jorunn Monsen og Jon Asle Tronstad, Meieribakken 7

uke 32/11  Marna Ulvin, Fjordgløttvegen 2

uke 27/11 Sommerkryssord:Lovise Berg, Loavegen 223

uke 26/11  Gunvor Norum, Nessveet 25

uke 25/11  Per Jensen, Muusøra 7 A

uke 24/11  Eva og Folke Lian, Utøyvegen 965

uke 23/11  Elsa Berg Sand, Sundsandvegen 6

uke 22/11  Karen Husby, Ystadvegen 55

uke 21/11  Oddbjørg Thorsen, Sundnesnesset 41

uke 20/11  Kirsten Laugtug, Stjørdal

uke 19/11  Marna Holøyen, Leiringen 19 B

uke 18/11  Marianne Rømo, Sundnesnesset 75

uke 17/11  Siv Anita Madsen, Haugavegen 5

uke 16/11 Påskekryssord: Solveig Laugen, Bjørklivegen 59

uke 15/11  Johanna Bosnes, Muusøra 1G

uke 14/11  Margit Skjelstad, Leiringen 58

uke 13/11  Bjørg Melhus, Stokkanvegen 212

uke 12/11  Oddrun Norum, Stokkanvegen 234

uke 11/11  Gerd Elen Vang, Vågavegen 185

uke 10/11  Mathilde Grove, Heimdal

uke 09/11  Harry Munkvold, Hellhaugan 51l

uke 08/11  Kari Ingeborg Skjelsvold, Verdal

uke 07/11  Audny Jørstad, Rogne

uke 06/11  Oddrun Norum, Stokkanvegen 234

uke 05/11  Frøydis Staberg, Mosvik

uke 04/11  Solveig Laugen, Bjørklivegen 59l

uke 03/11  Knut Einar Steinsli, Verdal

uke 02/11  Svanhild Vist, Hamnavegen 10

uke 01/11  Aasta Grønnesby, Nessveet 67

uke 51/10 Julekryssord:Annlaug Helene Næss, Sveavegen 17

uke 50/10  Karin Sofie Buan, Hyllmyra 8

uke 49/10  Sigurd Lorås, Skatval

uke 48/10  Margrete Berg, Bergsbakkan 7

uke 47/10  Turid Tanem, Trøavegen 5

uke 46/10  Eva Skjervø, Øvergata 33

uke 45/10  Terje Arnevik, Bålhaugvegen 38

uke 44/10  Elstein Skavhaug, Verdal

uke 43/10  Oddlaug Vist, Hellhaugan 65

uke 42/10  Ingrid Solheim Grove, Trondheim

uke 41/10  Aase K. Inderberg, Utøy

uke 40/10  Ingunn Sundseth Sagmo, Mosvik

uke 39/10  Hilde Bruås, Årfallvegen 33

uke 38/10  Marna Ulvin, Fjordgløttvegen 2

uke 37/10  Klara Norum, Letnesvegen 284 A

uke 36/10  Arnt Magnus By, Mosvik

uke 35/10  Åse Fossum, Utøyvegen 436

uke 34/10  Julie Mentsen, Svingen 4A

uke 33/10  Rigmor Øyen, Bogavegen 69

uke 32/10  Torhild Lyngstad, Hamnavegen 104

uke 27/10 Sommerkryssord: Liv Ella Holde, Liavegen 32

uke 26/10  Marie Nossum, Vågavegen 71

uke 25/10  Ove Holmen, Vennalivegen 45

uke 24/10  Randi Lehn, Muusøra 1E

uke 23/10  Asbjørn Lorås, Kvistadbakkan 55

uke 22/10  Astrid Melting, Mosvik

uke 21/10  Lovise Berg, Loavegen 223

uke 20/10  Kjell Magne Grove, Heimdal

uke 19/10  Elna S. Østgård, Leiringen 4

uke 18/10  Tordis Markhus, Mosvik

uke 17/10  Gerd Elen Vang, Vågavegen 185

uke 16/10  Marit Sellæg Helland, Årfallvegen 81

uke 15/10  Anne Oline Næss, Røsetvegen 40

uke 14/10  Kirsti Ranveig Leiros, Muusøra 3F

uke 13/10 Påskekryssord: Heidi N. Kulseth, Svian 55

uke 12/10  Brit Næss, Utøyvegen 983

uke 11/10  Turid Verstad, Egersund

uke 10/10  Karin Sofie Buan, Hyllmyra 8

uke 09/10  Brit Næss, Utøyvegen 983

uke 08/10  Martha Grande, Sundsnesvegen 33

uke 07/10  Svein Laugtug, Stjørdal

uke 06/10  Anton Stavran, Stokkanvegen 222

uke 05/10  Aase Karoline Inderberg, Utøy

uke 04/10  Sigrun Solen, Sandvollanvegen 704B

uke 03/10  Marna Ulvin, Fjordgløttvegen 2

uke 02/10  Einar Inderberg, Arendal

uke 01/10  Solfrid Vang, Utøyvegen 1091

uke 52/09 Julekryssord: Mildrid Opheim Næss, Nessveet 24

uke 51/09  Birger Opheim, Ronglan

uke 50/09  Eldrid Seem, Otervegen 11

uke 49/09  Anna Austad, Bålhaugvegen 5

uke 48/09  Elin Waterloo Laugtug, Vangsvegen 12

uke 47/09  Karen Husby, Ystadvegen 55

uke 46/09  Benny Grove, Sveavegen 10

uke 45/09  Anna Stubbe, Kalkvegen 14

uke 44/09  Oddbjørg Næss, Leiringen 50

uke 43/09  Marie Kjesbu, Leiringen 64

uke 42/09  Ragna O. Pedersen, Nessveet 44B

uke 41/09  Torgeir Werstad, Sandvollanvegen 1180

uke 40/09  Inger Olaug Kjelaas, Utøyvegen 909

uke 39/09  Turid Tanem, Trøavegen 5

uke 38/09  Joralf Gran, Vangslivegen 21

uke 37/09  Norunn Brekken, Levanger

uke 36/09  Audny Jørstad, Rogne

uke 35/09  Anlaug Kristine Lindsetmo, Fårsbakkan 18

uke 34/09  Kari Holmen, Vennalivegen 45

uke 33/09  Aasta Grønnesby, Nessveet 67

uke 28/09 Sommerkryssord: Johanne Stavran, Rostadvegen 491

uke 27/09  Ragna O. Pedersen, Nessveet 44B

uke 26/09  Anne Næss, Røsetvegen 40

uke 25/09  Svein Erling Lorås, Oslo

uke 24/09  Øystein Sakshaug, Vudduvegen 203

uke 23/09  Marie Nossum, Vågavegen 71

uke 22/09  Bergljot Lorås, Steinkjer

uke 21/09  Olav Fjære, Tromdheim

uke 20/09  Arne Lauritsen, Sandvågen 11

uke 19/09  Eva Synnøve Oscarsen, Utøyvegen 965

uke 18/09  Rolf Ivar Tronstad, Loråsvegen 129

uke 17/09  Hermod Markhus, Mosvik

uke 16/09  Randi Westgård, Verdal

uke 15/09 Påskekryssord: Heidi N. Kulseth, Svian 55

uke 14/09  Ingve Holmen, Porsangmoen

uke 13/09  Ragnhild Kletten, Trondheim

uke 12/09  Lise Sivertsen, Korsavegen 342

uke 11/09  Alvhild Slålie, Skippervegen 2

uke 10/09  Folke Johannes Lian, Utøyvegen 965

uke 09/09  Liv Berit Berg, Bergsbakkan 72

uke 08/09  Oddny Nordgård, Leiringen 56

uke 07/09  Aud Johnsen, Mosvik

uke 06/09  Rolf Paulsen, Levanger

uke 05/09  Lovise Berg, Loavegen 223

uke 04/09  Sigrun M. Kjelvik, Kjelvikvegen 87

uke 03/09  Turid Tanem, Trøavegen 5

uke 02/09  Turid Stokke Bakken, Sjetnemarka

uke 01/09  Mildrid Opheim Næss, Nessveet 24

uke 51/08 Julekryssord: Folke Johannes Lian, Utøyvegen 965

uke 50/08  Jon-Asle Tronstad, Levanger

uke 49/08  Gerd Oxaal, Vågavegen 281

uke 48/08  Eva Synnøve Oscarsen, Utøyvegen 965

uke 47/08  Marit Sellæg, Årfallvegen 81

uke 46/08  Siri Gausen Reitan, Steinkjer

uke 45/08  Audny Jørstad, Rogne

uke 44/08  Anna Stubbe, Kalkvegen 14

uke 43/08  Heidi Aspås-Alstad, Bjørklivegen 62

uke 42/08  Kåre Stuberg, Muusøra 3I

uke 41/08  Heidi Kulseth, Svian 55

uke 40/08  Ragnfrid Sundan, Melhus

uke 39/08  Karin Tronhus, Bjønnavegen 24

uke 38/08  Oddbjørg Næss, Leiringen 50

uke 37/08  Aasta Grønnesy, Nessveet 67

uke 36/08  Erna Sundal, Tiller

uke 35/08  Anne Margrete Caspersen, Vikersund

uke 34/08  Narve Holmen, Vennalivegen 45

uke 33/08  Marie Skogset Jørstad, Sandvollanvegen 438

uke 28/06 Sommerkryssord :         Astrid Melting, Mosvik

uke 27/08  Johanne Stavran, Rostadvegen 491

uke 26/08  Eva Lyngved Næss, Nessveet 2

uke 25/08  Bjørg Ervik, Rissa

uke 24/08  Julie Schjei, Sundsnesvegen 27

uke 23/08  Arne Lauritsen, Sandvågen 11

uke 22/08  Olav Fjære, Trondheim

uke 21/08  Margit Refsaas, Sandvollanvegen 458

uke 20/08  Sigrid Mari Verstad, Slåttasvevegen 6

uke 19/08  Steinar Evenhus, Frosta

uke 18/08  Ingeborg Olaug Kjelaas, Utøyvegen 909

uke 17/08  Målfrid Kvam, Meieribakken 5B

uke 16/08  Audny Jørstad, Rogne

uke 15/08  Arne Lauritsen, Sandvågen 11

uke 14/08  Kirsti Kvam, Hafrsfjord

uke 13/08  Marit Kvåle, Sakshaug

uke 12/08 Påskekryssord: Heidi N. Kulseth, Svian 55

uke 11/08  Kristin Johnsen, Kvistadbakkan 44

uke 10/08  Audny Jørstad, Rogne

uke 09/08  Astrid Ulvin, Nessveet 42F

uke 08/08  Steinar Evenhus, Frosta

uke 07/08  Anlaug Lindsetmo, Fårsbakkan 18

uke 06/08  Eva Skåra, Vudduvegen 166

uke 05/08  Svein Åge Trøbakk, Årfallvegen 76

uke 04/08  Margit Skjelstad, Leiringen 58

uke 03/08  Tordis Markhus, Mosvik

uke 02/08  Kåre Grove, Sveavegen 10

uke 01/08  Laila Wist, Larvik

uke 51/07 Julekryssord: Knut Fossum, Vudduvegen 613

uke 50/07  Nora Madsen Storstad, Haugavegen 5

uke 49/07  Solveig Laugen, Bjørklivegen 59

uke 48/07  Karin Sofie Buan, Hyllmyra 8

uke 47/07  Siv Anita Madsen, Haugavegen 5

uke 46/07  Marna Ulvin, Fjordgløttvegen 2

uke 45/07  Janne Myrvik, Blystadlia

uke 44/07  Norunn Brekken, Levanger

uke 43/07  Kari Holmen, Vennalivegen 45

uke 42/07  Helge Røvik, Inderøy

uke 41/07  Magnhild Norstrøm, Nessveet 42E

uke 40/07  Olaug Melhus, Andsetvegen 90

uke 39/07  Olaug Fornes, Sundsnesvegen 67

uke 38/07  Marna Holøyen, Leiringen 19B

uke 37/07  Roar Storstad, Haugavegen 5

uke 36/07  Marie Skogset Jørstad, Sandvollanvegen 438

uke 35/07  Heidi Aspås-Alstad, Utgardsvegen 6B

uke 34/07  Ragnfrid Sundan Trøan, Melhus

uke 33/07  Arne Løseth, Fjerdingby

uke 32/07  Aasta Grønnesby, Nessveet 67

uke 27/07 Sommerkryssord :         Julie Mentsen, Svingen 4A

uke 26/07  Eldrid Sundan, Årfallvegen 57

uke 25/07  Oddbjørg Næss, Leiringen 50

uke 24/07  Grete Knudsen Melhus, Stokkanvegen 36

uke 23/07  Anlaug Lindsetmo, Fårsbakkan 18

uke 22/07  Odd Naustvoll, Vikhamar

uke 21/07  Karin Tronhus, Bjønnavegen 24

uke 20/07  Johanna Bosnes, Sandvollanvegen 275

uke 19/07  Hermod Markus, Mosvik

uke 18/07  Lise Sivertsen, Korsavegen 342

uke 17/07  Anne-Kirsten Weie Bruås, Årfallvegen 33

uke 16/07  Magnhild Hustad Bøe, Bøfjorden

uke 15/07  Aasta Grønnesby, Nessveet 67

uke 14/07 Påskekryssord: Solfrid Vang, Utøyvegen 1091

uke 13/07  Marit Sellæg Helland, Årfallvegen 81

uke 12/07  Ingrid Kirknes, Letnesvegen 363

uke 11/07  Solfrid Vang, Utøyvegen 1091

uke 10/07  Einar Inderberg,Arendal

uke 09/07  Inger Kne Nilsen, Steinkjer

uke 08/07  Tordis Markhus, Mosvik

uke 07/07  Martha Grande, Sundsnesvegen 33

uke 06/07  Karen Husby, Ystadvegen 55

uke 05/07  Einar Inderberg, Arendal

uke 04/07  Jorunn Monsen, Vågavegen 366

uke 03/07  Margrete Berg, Bergsbakkan 7

uke 02/07  Sverre Steinstad, Sakshaug

uke 01/07  Marna Ulvin, Fjordgløttvegen 2

uke 51/06 Julekryssord:Solfrid Landstad, Hyllavegen 88

uke 50/06 Svein Åge Trøbakk, Steinkjer

uke 49/06 Norunn Brekken, Levanger

uke 48/06 Solfrid Vang, Utøyvegen 1091

uke 47/06 Ingrid Berg, Nessveet 8

uke 46/06 Kari Holmen, Vennalivegen 45

uke 45/06 Oddny Stavran, Nessveet 25

uke 44/06 Odd Naustvoll, Vikhammer

uke 43/06 Kristian Norberg, Steinkjer

uke 42/06 Heidi Aspås-Alstad, Utgardsvegen 6B

uke 41/06 Aasta Grønnesby, Nessveet 67

uke 40/06 Marie Kjesbu, Leiringen 64

uke 39/06 Kirsti Kvam, Hafsfjord

uke 38/06 Oddny Nordgård, Leiringen 56

uke 37/06 Jorid Næss, Oslo

uke 36/06 Solveig Laugen, Bjørklivegen 59

uke 35/06 Kari Hallem Stuberg, Korsavegen 259A

uke 34/06 Lise Sivertsen, Korsavegen 342

uke 33/06 Solfrid Landstad, Hyllavegen 88

uke 32/06 Anlaug Lindsetmo, Fårsbakken 18

uke 27/06 Sommerkryssord :         Johanne Stavran, Rostadvegen 491

uke 26/06 Ingen vinner-feil i oppgaven

uke 25/06 Eli Tufte Hanssen, Drammen

uke 24/06 Agnes Berg, Bergsbakken 100

uke 23/06 Kari Ingeborg Skjelsvold, Otta

uke 22/06 Marie Skogset Jørstad, Sandvolanvegen 438

uke 21/06 Lovise Berg, Loavegen 223

uke 20/06 Kjell M. Grove, Heimdal

uke 19/06 Eli Tufte Hanssen, Drammen

uke18/06   Margit Skjelstad, Leiringen 58

uke 17/06 Mildrid Dahl, Einhaugen 34

uke 16/06 Ingve Holmen, Vennalivegen 45

uke 15/06 Påskekryssord: Målfrid Kvam, Meieribakken 58

uke 14/06 Ragnfrid Sundan Trøan, Melhus

uke 13/06 Borghild Kvam, Utøyvegen 548

uke 12/06 Ingvei Sagvold, Ystadvegen 66

uke 11/06 Ingrid Leraand Stornes, Stornesvegen 5

uke 10/06 Heidi N. Kulseth, Svian 55

uke 09/06 Hjørdis Kirkhus, Nessveet 69

uke 08/06 Jon Amundal, Stokkanvegen 22

uke 07/06 Kirsten Lyngsmo, Utøyvegen 1081

uke 06/06 Bodil Nøttveit Berg, Trofors

uke 05/06 Olaug Fornes, Sundnesnesset 67

uke 04/06 Olav Rygnestad, Trondheim

uke 03/06 Gerd Marit Nøvik, Sparbu

uke 02/06 Ola Røvik, Solhaugen 7

uke 01/06 Sigrun Solem,Sandvollanvegen 704 B

uke 51/05 Julekryssord: Helge Røvik, Utøy

uke 50/05 Marianne Tronstad, Loråsvegen 129

uke 49/05 Solfrid Landstad, Hyllavegen 88

uke 48/05 Marit S. Helland, Årfallvegen 81

uke 47/05 Alvhild Slålie, Skipperv. 2

uke 46/05 Gerd Oxaal, Vågavegen 281

uke 45/05 Eldrid Sundan, Inderøy

uke 44/05 Rosa Haarberg, Røra

uke 43/05 Ingrid Berg, Nessveet 8

uke 42/05 Turid Tanem, Trøavegen 5

uke 41/05 Nina F. Andreassen, Granavegen 31A

uke 40/05 Jorunn Tronstad Hammer, Flagvegen 444

uke 39/05 Norunn Brekken, Levanger

uke 38/05 Borghild Kvam, Utøyvegen 548

uke 37/05 Solveig Laugen, Bjørklivegen 59

uke 36/05 Marit Kvåle, Sakshaug

uke 35/05 Oddny Nordgård, Leiringen 56

uke 34/05 Siri Holmen, Vennalivegen 45

uke 33/05 Øystein Sakshaug, Vudduvegen 203

uke 32/05 Sigrun Solem, Sandvollanvegen 704B

uke 27/05 Sommerkryssord: Einar Inderberg, Eydehavn

uke 26/05 Solveig Sliper, Mosvik

uke 25/05 Liv Sivertsen, Korsavegen 342

uke 24/05 Målfrid Kvam, Meieribakken 5B

uke 23/05 Aage Aalberg, Steinkjer

uke 22/05 Mildrid Gausen, Nessetvegen 1137

uke 21/05 Elsa Strand,Furulivegen 8

uke 20/05 Oline Marie Melhus, Utøyvegen 640

uke 19/05 Hyggestua, Inderøyheimen

uke 18/05 Agnes Solberg, Hamnavegen 66

uke 17/05 Kjetil Klepp, Sakshaugvegen 53

uke 16/05 Jorid Madsen, Bjønnavegen 41

uke 15/05 Toril Landsem, Skreddarvegen 5

uke 14/05 Sigrun Solem, Sandvollanvegen 704

uke13/05   Nils Løseth, Utgardslia 9A

uke12/05 Påskekryssord: Annlaug Berg, Sveavegen 17

uke 11/05 Laila Wist, Nessetvegen 1028

uke 10/05 Anlaug Lindsetmo, Utøy

uke 09/05 Ingrid Berg, Sakshaug

uke 08/05 Gerd Oxaal, Kjerknesvågen

uke 07/05 Paul Bragstad, Sakshaug

uke 06/05  Odd Naustvoll, Vikhammer

uke 05/05  Oddny Stavran, Sakshaug

uke 04/05  Ingrid Overskott, Hamar

uke 03/05  Margit Skjelstad, Sakshaug

uke 02/05  Einar Inderberg, Eydehavn

uke 01/05 Ragnhild Nøvik, Flaget

uke 52/04 Julekryssord: Rolf Tronstad, Røra

uke 51/04  Jarle Holmsve, Røra

uke 50/04 Grete K. Melhus, Utøy

uke 49/04  Bodil Verstad, Sakshaug

uke 48/04  Ingrid Aasen, Skogn

uke 47/04  Kåre Grove, Sakshaug

uke 46/04 Tordis Markhus, Mosvik

uke 45/04 Kjellrun Melting, Utøy

uke 44/04 Steinar Evenhus, Frosta

uke 43/04 Anne-Kirsten Weie Bruås, Sakshaug

uke 42/04 Hans Kr. Sundnes, Sakshaug

uke 41/04 Olav A. Rygnestad, Trondheim

uke 40/04 Ingeborg Sæther, Hommelvik

uke 39/04  Ingrid Kirknes, Utøy

uke 38/04 Oddny Østvang, Sakshaug

uke 37/04 Sigrun Solem, Sandvollan

uke 36/04 Ola Holmen,

uke 35/04  Mari Holmen, Tromsø

uke 34/04 Johanne Stavran, Sakshaug

uke 33/04 Nina Andreassen, Sakshaug

uke 28/04 Sommerkryssord: Astrid Melting, Mosvik

uke 27/04 Anne O. Næss, Sakshaug

uke 26/04  Sigrun Nossum, Utøy

uke 25/04  Per Magne Fossum, Sakshaug

uke 24/04  Arnhild Bilstad Opdal, Beitstad

uke 23/04  Olaug Fornes, Sakshaug

uke 22/04  Anna Austad, Røra

uke 21/04  Eldrid Sundan, Sakshaug

uke 20/04  Kari Ingeborg Skjelsvold, Otta

uke 19/04  Anlaug Lindsetmo, Utøy

uke 18/04  Lovise Berg, Utøy

uke 17/04  Inger Myhr, Sakshaug

uke 16/04  Jorunn Tronstad Hammer, Røra

uke 15/04 Påskekryss: Asbjørn Strømberg, Utøy

uke 14/04  Torhild Skevik, Utøy

uke 13/04  Anny Bragstad, Utøy

uke 12/04  Kåre Stuberg, Sakshaug

uke 11/04  Kari Løseth, Røra

uke 10/04  Rolf Tronstad, Røra

uke 09/04  Kari Saxhaug, Sakshaug

uke 08/04  Siv Beate Evju, Bø i Telemark

uke 07/04  Målfrid Kvam, Sakshaug

uke 06/04  Ingrid Berg, Sakshaug

uke 05/04  Klara Norum, Letnesvegen

uke 04/04  Norunn Brekken, Levanger

uke 03/04  Oddny Stavran, Sakshaug

uke 02/04  Julianne Ulvin, Sakshaug

uke 51/03 Julekryssordet Terje Arnevik, Røra

uke 50/03  Åse Tyrhaug, Røra

uke 49/03  Johanna Bosnes, Verdalsgrenda

uke 48/03  Marie Kjesbu, Sakshaug

uke 47/03  Kirsti Holmen, Trondheim

uke 46/03  Oddbjørg Næss, Sakshaug

uke 45/03  Sigrun M. Kjelvik, Kjerknesvågen

uke 44/03  Karen Husby, Røra

uke 43/03  Marta Gudding, Røra

uke 42/03  Odd Naustvoll, Vikhammer

uke 41/03  Hilde Okkenhaug Haavik, Røros

uke 40/03  Alvhild Slålie, Kjerknesvågen

uke 39/03  Oddbjørg Rindhølen, Sakshaug

uke 38/03  Aud Aalstad, Sakshaug

uke 37/03  Tordis Markhus, Mosvik

uke 36/03  Sigrid Westrum, Kjerknesvågen

uke 35/03  Marit Helland, Sakshaug

uke 34/03  Marianne Gjertsen, Straumen

uke 33/03  Einar Inderberg, Eydehavn

uke 28/03 Sommerkryss Ingrid Berg, Nessveet

uke 27/03  Ingve Holmen, Sakshaug

uke 26/03  Margit Skjelstad, Sakshaug

uke 25/03  Målfrid Kvam, Sakshaug

uke 24/03  Bjørg Melhus, Utøy

uke 23/03  Asbjørg Aabakken, Røra

uke 22/03  Mildrid Gausen, Nessetvegen

uke 21/03  Steinar Evenhus, Frosta

uke 20/03  Asgeir Lorås, Trondheim

uke 19/03  Håkon og Nora Madsen Storstad, Sandvollan

uke 18/03  Siri G. Reitan, Steinkjer

uke 17/03  Oddny Sakshaug, Steinkjer

uke 16/03 Påskekryss Margit Refsaas, Sandvollanveien

uke 15/03  Johanna Bosnes, Verdalsgrenda

uke 14/03  Solveig Laugen, Røra

uke 13/03  Einar Inderberg, Eydehavn

uke 12/03  Joralf Gran, Sakshaug

uke 11/03 Jubileumskryssord Bente Bostad, Vuddu

uke 10/03  Knut Grove, Trondheim

uke 09/03  Ragnfrid Sundan Trøan, Melhus

uke 08/03  Tordis Markhus, Mosvik

uke 07/03  Gerd Oxaal, Kjerknesvågen

uke 06/03  Reidar Gran, Sakshaug

uke 05/03  Ragnhild Tronhus Rhodén, Krokstadelva

uke 04/03  Torunn Schiefloe, Levanger

uke 03/03  Birgit Wester, Sakshaug

uke 02/02  Mildrid O. Næss, Sakshaug

uke 01/03  Marit Westrum, Røra

uke 51/02 Julekryssord Tora Langås, Sakshaug

uke 50/02  Eldrid Sundan, Sakshaug

uke 49/02  Siv Toril Fjerstad, Saksgaug

uke 48/02  Erling Stubbe, Røra

uke 47/02  Reidar Gran, Sakshaug

uke 46/02  Håkon W. Solberg, Bjugn

uke 45/02  Liv Boye Okkenhaug, Bodø

uke 44/02  Odd L. Johansen, Levanger

uke 43/02  Jorun Hallset, Utøy

uke 42/02  Marie Kjesbu, Sakshaug

uke 41/02  Sverre Steinstad, Sakshaug

uke 40/02  Kåre Stuberg, Sakshaug

uke 39/02  Hege Solberg, Spillum

uke 38/02  Oddny Stavran, Sakshaug

uke 37/02  Einar Inderberg, Eydehavn

uke 36/02  Marit S. Helland, Sakshaug

uke 35/02  Norunn Brekken, Levanger

uke 34/02  Else Johanne Følstad, Sakshaug

uke 33/02  Gerd Elen Vang, Kjerknesvågen

uke 32/02  Eldrid Sundan, Sakshaug

uke 28/02 Sommerkryss Olav A. Rygnestad, Trondheim

uke 27/02  Margit Skjelstad, Sakshaug

uke 26/02  Marie Kjesbu, Sakshaug

uke 25/02  Ingrid og Birger Opheim, Ronglan

uke 24/02  Karen Husby, Røra

uke 23/02  Kirsti Holmen, Sakshaug

uke 22/02  Grete Knudsen Melhus, Utøy

uke 21/02  Steinar Evenhus, Frosta

uke 20/02  Karin Buan, Utøy

uke 19/02  Kåre Stuberg, Sakshaug

uke 18/02  Ragnhild W. Solberg, Bjugn

uke 17/02  Johanne Stavrum, Utøy

uke 16/02  Karin Tronhus, Sandvollan

uke 15/02  Oddlaug M. Vist, Sandvollan

uke 14/02  Kristian Råen, Bergen

uke 13/02 Påskekryss Ingebjørg Haugen, Orkanger

uke 12/02  Karin Buan, Utøy

uke 11/02  Åse Tyrhaug, Røra

uke 10/02  Olaf Heggdal, Einhaugen

uke 09/02  Ingrid Kirknes, Kjerknesvågen

uke 08/02  Bjørg Farbu, Hamar

uke 07/02  Eldrid Sundan, Sakshaug

uke 06/02  Sigrun T. Olsen, Sakshaug

uke 05/02  Astri Lorås, Kvistadbakkan

uke 04/02  Bjørg Melhus, Utøy

uke 03/02  Solveig Laugen, Røra

uke 02/02  Lovise Berg, Utøy

uke 01/02  Ingrid og Birger Opheim, Ronglan

uke 51/01 Julekryssord: Laila Wist, Larvik

uke 50/01  Mari Holmen, Sakshaug

uke 49/01  Magnar Haugen, Verdal

uke 48/01  Liv Ella Holde, Røra

uke 47/01  Bjørn Arild Aksnes, Sandvollan

uke 46/01  Jorun Hallset, Utøy

uke 45/01  Mary Lyngstad, Sakshaug

uke 44/01  Einar Inderberg, Eydehavn

uke 43/01  Ruth Grønnesby, Sandvollan

uke 42/01  Sigrun Solem,Sandvollan

uke 41/01  Oline Marie Melhus, Utøy

uke 40/01  Målfrid Kvam, Sakshaug

uke 39/01  Astrid Ulrikke Ulvin, Sakshaug

uke 38/01  Ola Kvam, Drammen

uke 37/01  Anna Austad, Røra

uke 36/01  Mari Paulsen, Straumen

uke 35/01  Narve Holmen, Sakshaug

uke 34/01  Torunn Schiefloe, Levanger

uke 33/01  Lorns Harald Bakstad, Oslo

uke 32/01  Alf Mortenson, Steinkjer

uke 31/01  Mildrid O.Næss, Nessveet

uke 27/01  Sommerkryssord: Einar Inderberg, Tvedestrand

uke 26/01  Siri Holmen, Sakshaug

uke25/01   Solveig Laugen, Røra

uke 24/01  Olaf Heggdal, Straumen

uke 23/01  Solveig Sliper, Mosvik

uke 22/01  Magnar Haugen, Verdal

uke 21/01  Ragnfrid Sundan Trøan, Melhus

uke 20/01  Marie Skogset Jørstad, Sakshaug

uke 19/01  Eldrid Sundan, Sakshaug

uke 18/01  Sigrun M. Kjelvik, Kjerknesvågen

uke 17/01  Åse Fossum, Sakshaug

uke 16/01  Reidar Gran, Sakshaug

uke 15/01 Påskekryss 01 Aud Aalstad, Sakshaug

uke 14/01  Kristin Forr, Utøy

uke 13/01  Marie kjesbu, Sakshaug

uke 12/01  Ingvei Sagvold, Røra

uke 11/01  Mari Holmen, Sakshaug

uke 10/01  Sigrid Westrum, Kjerknesvågen

uke 09/01  Katinka Sundnes, Bodø

uke 08/01  Norunn Brekken, Levanger

uke 07/01  Ruth Grønnesby, Sandvollan

uke 06/01  Ingvild W. Solberg, Bjugn

uke 05/01  Hans Kr. Sundnes, Sakshaug

uke 04/01  Inger Myhr, Sakshaug

uke 03/01  Ingeborg Stornes, Sakshaug

uke 02/01  Liv Ella Holde, Røra

uke 10/01  Ivar J. Bjerkan, Sakshaug

uke 51/00 Julekryss 00 Sigrid Mari Verstad, Sandvollan

uke 50/00  Kjellaug A.Gran, Sakshaug

uke 49/00  Erling Stubbe Røra

uke 48/00  Oddny Stavran, Sakshaug

uke 47/00  Svein Polle, Høylandet

uke 46/00  Atle Buan, Utøy

uke 45/00  Anne Stornes, Verdal

uke 44/00  Ingrid Berg, Sakshaug

uke 43/00  Kåre Stuberg, Sakshaug

uke 42/00  Marna Holøyen, Sakshaug

uke 41/00  Dagny Wisth, Stavern

uke 40/00  Magnar Haugen, Verdal

uke 39/00  Solveig Østnes Dahl, Kristiansand

uke 38/00  Bjørg Farbu, Hamar

uke 37/00  Liv Ella Holde, Røra

uke 36/00  Gislunn Halfdanardottir, Skogn

uke 35/00  Margit Skjelstad, Sakshaug

uke 34/00  Elisabeth Hammer, Sakshaug

uke 33/00  Narve Holmen, Sakshaug

uke 32/00  Grethe Moberg, Sandvollan

uke 31/00 Sommerkryss 00 Mary & Gustav Hognes, Røra

uke 27/00  Anna Austad, Røra

uke 26/00  Steinar Evenhus, Frosta

uke 25/00  Kari Holmen, Sakshaug

uke 24/00  Inger M. Rygnestad, Trondheim

uke 23/00  Benny Grove, Utøy

uke 22/00  Bente Melhus, Utøy

uke 21/00  Atle Buan, Utøy

uke 20/00  Marie S. Jørstad, Sakshaug

uke 19/00  Olaf Heggdal, Sakshaug

uke 18/00  Sigrun Solem, Sandvollan

uke 18/00 Påskekryss 00 Petter Hjulstad, Asphaugen, Inderøy

uke 17/00  Solveig Sliper, Mosvik

uke 15/00  Svein Erik Nygaard, Sakshaug

uke 14/00  Steinar Evenhus, Frosta

uke 13/00  Gunvor Moberg, Sandvollan

uke 12/00  Mari Paulsen, Straumen

uke 11/00  Karen Husby, Røra

uke 10/00  Kåre Stuberg, Sakshaug

uke 09/00  Brit Dybdal, Levanger

uke 08/00  Johanne Stavran, Utøy

uke 07/00  Ingvei Sagvold, Røra

uke 06/00  Magnar Haugen, Verdal

uke 05/00  Lillian Løseth, Sakshaug

uke 04/00  Øystein Sakshaug, Sakshaug

uke 03/00  Rolf Tronstad, Røra

uke 02/00  Laila Råen, Kvistadbakkan

uke 02/00 Tusenårskryss Ragnhild Tronhus Rhodén, Krokstadelva

uke 01/2000          Julekryss 99     Marie Kjesbu, Sakshaug

uke 51/99  Eldrid Sundan, Sakshaug

uke 50/99  Margrete Lyngsmo, Utøy

uke 49/99  Målfrid Kvam, Sakshaug

uke 48/99  Marit S. Helland, Sakshaug

uke 47/99  Oddbjørg Bakstad, Kjerknesvågen

uke 46/99  Johanna Bosnes, Verdalsgrenda

uke 45/99  Kirsten Lyngsmo, Utøy

uke 44/99  Leif Farbu, Hamar

uke 43/99  Margrete Berg, Sandvollan

uke 42/99  Peggy Jønnum, Beitstad

uke 41/99  Grethe Moberg, London

uke 40/99  Agnes Berg, Sandvollan

uke 39/99  Jorun Hokstad, Utøy

uke 38/99  Julianne Ulvin, Sakshaug

uke 37/99  Leif Stokkan, Levanger

uke 36/99  Grete Knudsen Melhus, Utøy

uke 35/99  Marie S. Jørstad, Sakshaug

uke 34/99  Rolf Tronstad, Røra

uke 33/99  Sigrun M. Kjelvik, Kjerknesvågen

uke 32/99  Birgit Wester, Sakshaug

uke 31/99 Sommerkryssord 99 Margrete Næss, Sakshaug

uke 27/99  Ingrid og Birger Opheim, Ronglan

uke 26/99  Liv Sivertsen, Sandvollan

uke 25/99  Marit Norum Olsen, Sakshaug

uke 24/99  Kåre Stuberg, Sakshaug

uke 23/99  Bente Jakobsen, Verstadgrenda

uke 22/99  Marie Kjesbu, Sakshaug

uke 21/99  Eldbjørg Røvik, Utøy

uke 20/99  Bjørn Arild Aksnes, Sandvollan

uke 19/99  Narve Holmen, Sakshaug

uke 18/99  Elna Sundnes Østgaard, Sakshaug

uke 17/99  Jorid Solberg, Brøttum

uke 16/99  Herlaug Thorsø, Sakshaug

uke 15/99  Sigrun Solem, Sandvollan

uke 14/99 Påskekryss 99 Molla Storstad, Røra

uke 12/99  Ingvei Sagvold, Røra

uke 11/99  Greta Vang, Utøy

uke 10/99  Roald Bolsø, Utøy

uke 09/99  Anne Lene Ulven, Oslo

uke 08/99  Erling Stubbe, Røra

uke 07/99  Rigmor Austad, Røra

uke 06/99  Magnar Haugen, Verdal

uke 05/99  Sigrun Nossum, Utøy

uke 04/99  Oline Marie Melhus, Utøy

uke 03/99  Laila Krogstad Råen, Kvistadbakkan

uke 02/99  Johanna Bosnes, Verdalsgrenda

uke 01/99 Julekryss 98     Elin Waterloo Laugtug, Sakshaug

uke 52/98  Signe Melsæter, Ålesund

uke 51/98  Gerd Oxaal, Kjerknesvågen

uke 50/98  Elna Sundnes Østgaard, Sakshaug

uke 49/98  Jorid Aarfald Kvam, Drammen

uke 48/98  Eldrid Sundan, Sakshaug

uke 47/98  Øystein Sakshaug, Sakshaug

uke 46/98  Margit Skjelstad, Sakshaug

uke 45/98  Ruth Grønnesby, Sandvollan

uke 44/98  Oddny Stavran, Sakshaug

uke 43/98  Kari Holmen, Sakshaug

uke 42/98  Peggy Jønnum, Beitstad

uke 41/98  Gunvor Ulvin Fossum, Kjerknesvågen

uke 40/98  Karen Husby, Røra

uke 39/98  Aud Næss Borgsø, Levanger

uke 38/98  Ingrid Stai Skjesol, Sakshaug

uke 37/98  Ragnhild T. Rhodén, Krokstadelva

uke 36/98  Marit S. Helland, Sakshaug

uke 35/98  Svein Polle, Høylandet

uke 34/98  Harald Jystad, Ranheim

uke 33/98  Kjellaug A. Gran

uke 32/98 Sommer 98 Julianne Ulvin, Sakshaug

uke 28/98  Kjell Kr. Westerdahl, Steinkjer

uke 27/98  Ingrid Kirknes, Kjerknesvågen

uke 26/98  Bjørg Farbu, Hamar

uke 25/98  Svein Bostad, Verstadgrenda

uke 24/98  Magnar Haugen, Verdal

uke 23/98  Marie S. Jørstad, Sakshaug

uke 22/98  Ragnfrid Sundan Trøan, Melhus

uke 21/98  Målfrid Kvam, Sakshaug

uke 20/98  Mary Hognes, Røra

uke 19/98  Lasse Andreassen, Sandvollan

uke18/98   Torgeir Werstad, Sandvollan

uke17/98   Ruth Grønnesby, Sandvollan

uke 16/98 Påskekryss 97 Kåre Kvåle, Sakshaug

uke 15/98  Bodil Verstad, Verstad

uke 14/98  Sigurd Næss, Sakshaug

uke 13/98  Bente Jakobsen, Sakshaug

uke 12/98  Johanna Bosnes, Sakshaug

uke 11/98  Sigrid Westrum Kverneng, Kj.vågen

uke 10/98  Mildrid Gausen, Kjerknesvågen

uke 09/98  Gerd Oxaal, Kjerknesvågen

uke 08/98  Marie Alstad, Levanger

uke 07/98  Jorunn Wisth, Røra

uke 06/98  Eldrid Sundan, Sakshaug

uke 05/98  Kåre Stuberg, Sakshaug

uke 04/98  Gustav Hognes Røra

uke 03/98  Jorid Solberg, Brøttum

uke 02/98 Julekryss97 Astrid Strømberg, Utøy

uke 02/98  Lise Sivertsen, Sandvollan

uke 51/97  Randi Skjervold, Sakshaug

uke 50/97  Grete K. Melhus, Utøy

uke 49/97  Einar Inderberg, Tvedestrand

uke 48/97  Margit Skjelstad, Sakshaug

uke 47/97  Signe Ulvin, Sakshaug

uke 46/97  Paul Herstad, Sakshaug

uke 45/97  Magnar Haugen, Verdal

uke 44/97  Jon B. Jystad, Utøy

uke 43/97  Einar Inderberg, Tvedestrand

uke 42/97  Alvhild Slåli, Kjerknesvågen

uke 41/97  Inger Bruås, Sakshaug

uke 40/97  Sigrun Solem, Sandvollan

uke 39/97  Anne Lene Ulven, Oslo

uke 38/97  Grethe Moberg, Bodø

uke 37/97  Ingrid og Birger Opheim, Ekne

uke 36/97  Ingrid Kirknes, Kjerknesvågen

uke 35/97  Sigrun M. Kjelvik, Kjerknesvågen

uke 34/97  Reidar Gran, Sakshaug

uke 33/97  Siv Toril Fjerstad, Sakshaug

uke 32/97  Petter Hjulstad, Sakshaug

uke 31/97 Sommerkryss 97 Kari og Nils Løseth, Røra

uke 27/97  Stein Markhus, Sakshaug

uke 26/97  Martin Donald Grønnesby, Sandvollan

uke 25/97  Hjørdis Nørholm, Mesnali

uke 24/97  Geir Hansen, Verdal

uke 23/97  Jostein Vist, Sakshaug

uke 22/97  Margit Skjelstad, Sakshaug

uke 21/97  Mary Hognes, Røra

uke 20/97  Ragnhid W. Solberg, Bjugn

uke 19/97  Inger og Svein Kjelaas, Utøy

uke 18/97  Liv Sivertsen, Sandvollan

uke 17/97  Kåre Stuberg, Sakshaug

uke 16/97  Magnar Haugen, Verdal

uke 15/97  Katinka Sundnes, Mørkved

uke 14/97  Klara Norum, Kjerknesvågen

uke 12/97  Åse Tyrhaug, Røra

uke 11/97  Ingrid Kirknes, Kjerknesvågen

uke 10/97  Sigrid Mari Verstad, Sandvollan

uke 09/97  Ingebrigt Tronhus, Utøy

uke 08/97  Laila Råen, Sakshaug

uke 07/97  Karin Olsvik, Vinterbro

uke 06/97  Gustav Hognes, Røra

uke 05/97  Bjørn Arild Aksnes, Sandvollan

uke 04/97  Solveig Vist, Sakshaug

uke 03/97  Gerd Oxaal, Kjerknesvågen

uke 02/97  Hilde Okkenhaug Haavik, Trondheim

uke 01/97  Julekryss 96 Birgit Wester, Sakshaug

uke 52/96  Kristin Heggli, Levanger

uke 51/96  Olaug Fornes, Sakshaug

uke 50/96  Kåre Klepp, Levanger

uke 49/96  Sigrun Nossum, Utøy

uke 48/96  Leif Verstad, Sakshaug

uke 47/96  Ruth Grønnesby, Sandvollan

uke 46/96  Asbjørn Strømberg, Utøy

uke 45/96  Lena Melhus, Oslo

uke 44/96  Alf Kvistad, Namsos

uke 43/96  Ivar Ertsås, Sandvollan

uke 42/96  Torunn Sæther, Utøy

uke 41/96  Gunvald Tronhus, Utøy

uke 40/96  Gunvor Laugtug, Stjørdal

uke 39/96  Signe Løseth, Røra

uke 38/96  Astrid Marie Strømberg, Utøy

uke 37/96  Peggy Jønnum, Beitstad

uke 36/96  Guri og Ola Ludvik Bosnes, Vingrom

uke 35/96  Kari Løseth, Røra

uke 34/96  Asbjørn Følstad, Steinberg

uke 33/96  Hans Sundnes, Meieribakken Sakshaug

uke 32/96  Jorunn Monsen, Kj. vågen

uke 31/96 Sommerkryss 96 Johanna Bosnes, Sakshaug

uke 27/96  Inger O. Kjelaas, Utøy

uke 26/96  Ivara Næss, Utøy

uke 25/96  Julianne Ulvin, Sakshaug

uke 24/96  Åse Tyrhaug, Røra

uke 23/96  Ingrid Kirknes, Kj. vågen

uke 22/96  Bjørg Melhus, Utøy

uke 21/96  Nils Løseth, Røra

uke 20/96  Tinka Sundfær, Mørkved

uke 19/96  Ivar Ertsås, Sandvollan

uke 18/96  Hilmar Strand, Løkken Verk

uke17/96   Jorunn Monsen, Kjerknesvågen

uke 16/96  Jon B. Jystad, Utøy

uke 15/96 Påskekryss 96 Kåre Stuberg, Sakshaug

uke 13/96  Eldrian Sundan, Sakshaug

uke 12/96  Tormod Daling, Trondheim

uke 11/96  Kristin Heggli, Levanger

uke 10/96  Margit Skjelstad, Sakshaug

uke 09/96  Hilde Okkenhaug, Haavik,Heimdal

uke 08/96  Sigrid Mari, Verstad, Sandv

uke 07/96  Rannveig og Kjetil , Klepp, Sakshaug

uke 06/96  Bodil Verstad, Sakshaug

uke 05/96  Mille Kvam, Utøy

uke 04/96  Olav A. Rygnestad, Trondheim

uke 03/96  Lillemor Ertsås, Sandvollan

uke 02/96  Jens Austad, Røra

uke 01/96  Einar Inderberg, Arendal

uke 52/95 Julekryssord 95 Oddbjørg Bakstad, Kj.vågen

uke 51/95  Paul Herstad, Sakshaug.

uke 50/95  Johanna Bosnes, Sakshaug

uke 49/95  Kirsten Molland, Røra

uke 48/95  Margit Skjelstad, Sakshaug

uke 47/95  Julie Norum, Utøy

uke 45/95  Magnar Haugen, Verdal

uke 44/95  Tinka Sudnes, Mørkved

uke 43/95  Gunvor Laugtug, Stjørdal

uke 42/95  Gerda Granli, Sandvollan

uke 41/95  Nelly Steinstad, Sakshaug

uke 40/95  Ingolf Zeiner Petersen, Sakshaug

uke 39/95  Sigrun Marie Kjelvik, Kj.vågen

uke 38/95  Margit Skjelstad, Sakshaug

uke 37/95  Astrid Strømberg, Utøy

uke 36/95  Ruth Grønnesby, Sandvollan

uke 35/95  Jorunn Monsen, Kjerknesvågen

uke 34/95  Astrid Ulvin, Fagerhaug, Sakshaug.

uke 33/95  Magnar Haugen,Verdal

uke 32/95  Bjarne Petersen, Sakshaug

uke 31/95  Sommerkryss 95 Hans Sundnes,Sakshaug.

uke 27/95  Magnar Haugen, Verdal

uke 26/95  Einar Inderberg, Arendal

uke 25/95  Lovise Berg, Utøy

uke 24/95  Martin D. Grønnesby, Sandvollan

uke 23/95  Jon B. Jystad, Utøy

uke 22/95  Anna Stubbe, Røra

uke 21/95  Kåre Klepp, Levanger

uke 20/95  Kristin Kirknes, Volda

uke 19/95  Klara Norum, Kjerknesvågen

uke 18/95  Magnhild Okkenhaug, Levanger

uke 17/95  Målfrid Kvam, Sakshaug

uke 16/95  Påskekryss 95 Ingrid Røttingsnes, Sakshaug.

uke 14/95  Jorunn Wisth, Røra

uke 13/95  Anne Gunleiksrud Ystgård, Kj.vågen

uke 12/95  Grete Knudsen Melhus, Utøy

uke 11/95  Bjarne Petersen, Sakshaug

uke 10/95  Sigrid Bjerkan, Sakshaug

uke 09/95  Greta Vang, Utøy

uke 08/95  Anne-Marie Melhus, Trondheim

uke 07/95  Klara Norum, Kjerknesvågen

uke 06/95  Nelly Steinstad, Sakshaug

uke 05/95  Marie Kjesbu, Utøy

uke 04/95  Sigrun Nossum, Utøy

uke 03/95  Oddvar Stokke, Utøy

uke 02/95  Eldrin Sundan, Sakshaug

uke 01/95  Svein Polle, Høylandet

uke 52/94  Julekryss 94 Kåre Stuberg, Sakshaug

uke 51/94  Ingrid Kirknes, Kjerknsvågen

uke 50/94  Mari Holmen, Sakshaug

uke 49/94  Agnes Gildberg, Steinkjer

uke 48/94  Solveig og Magnar Sliper, Mosvik

uke 47/94  Ruth Grønnesby, Sandvollan

uke 46/94  Mette Husby, Steinkjer

uke 45/94  Margit Skjelstad, Sakshaug

uke 44/94  Ingrid Aasen, Skogn

uke 43/94  Sigrun Solem, Sandvollan

uke 42/94  Else Morch Aasen, Steinkjer

uke 41/94  Sigbjørn Tronstad, Kj.vågen

uke 40/94  John Hustad, Drammen

uke 39/94  Anna Stubbe, Røra

uke 38/94  Mildrid Aas, Utøy

uke 37/94  Mette Husby, Årholt, Steinkjer

uke 36/94  Margit Skjelstad, Sakshaug

uke 35/94  Agnes Gildberg, Haug, Steinkjer.

uke 34/94  Anna Stubbe, Røra

uke 33/94  Alvhild Slåli, Kjerknesvågen

uke 32/94  Bjørnar Strømberg, Utøy

uke 31/94 Sommerkryss 94 Ulrik Myhrås, Skogn

uke 27/94  Astrid Strømberg, Utøy

uke 26/94  Solveig Grande, Mosvik

uke 25/94  Ingfrid Skogrand, Stjørdal

uke 24/94  Aud Lidal, Orkanger

uke 23/94  Bjørg M. Kvam, Trondheim

uke 22/94  Bjørg Gran, Sakshaug

uke 21/94  Oddhild Wolan Meldal, Trondheim

uke 20/94  Lilly Kvam Eggen, Trondheim

uke 19/94  Ragnhild Tronhus Rhodén, Krogstadelva

uke 18/94  Aslaug Høyem, Kjerknesvågen

uke 17/94  Asbjørn Strømberg, Utøy

uke 16/94  Martin D. Grønnesby, Sandvollan

uke 14/94  Påskekryss 94 Johanne Kjelaas, Verdal

uke 12/94  Joralf Gran, Sakshaug

uke 11/94  Inger Bruås, Sakshaug

uke 10/94  Margit Skjelstad, Sakshaug

uke 09/94  Magna Tønne, Levanger

uke 08/94  Kristin Forr, Utøy

uke 07/94  Geir Andersen, Levanger

uke 06/94  Kolbjørn Wester, Sakshaug

uke 05/94  Inger Karin Kvam, Sakshaug

uke 04/94  Einar Inderberg, Arendal

uke 03/94  Kristin Kirknes, Kjerknesvågen

uke 02/94  Klara Norum, Kjerknesvågen

uke 01/94  Ragnhild T. Strand, Trondheim

uke 52/93  Julekryss 93 Birgit Wester, Sakshaug

uke 51/93  Håkon Kvam, Utøy

uke 50/93  Ulrik Myhrås, Skogn

uke 49/93  Øystein Sakshaug, Sakshaug

uke 48/93  Lovise Berg, Utøy

uke 47/93  Lilly Kvam Eggen, Trondheim

uke 46/93  Mille Kvam, Utøy

uke 45/93  Oddny Nordgård, Utøy

uke 44/93  Astrid Strømberg, Utøy

uke 43/93  Aud Holand, Steinkjer

uke 42/93  Anne og Rune, Vangsliveien

uke 41/93  Ingrid Berg, Sakshaug

uke 40/93  Randi W. Severinsen, Sakshaug

uke 39/93  Ingrid Kirknes, Kjerknesvågen

uke 38/93  Ruth Grønnesby, Sandvollan

uke 37/93  Arne Gran, Trondheim

uke 36/93  Oddbjørg Bakstad, Kjerknesvågen

uke 35/93  Arnfinn Rømuld, Forus

uke 34/93  Einar Inderberg, Arendal

uke 33/93  Kari Svindland, Egersund

uke 32/93  Sigrid Haavik, Sakshaug

uke 31/93  Aud Lidal, Orkanger

uke 27/93  Ulrik Myhrås, Skogn

uke 26/93  Per Sannan, Åsen

uke 25/93  O.K. Gran, Setran, Sakshaug

uke 24/93  Svein Polle, Høylandet

uke 23/93  Reidar Gran, Sakshaug

uke 22/93  Anna Stubbe, Røra

uke 21/93  Alvhild Slålie, Kjerknesvågen

uke 20/93  Astrid Strømberg, Utøy

uke 19/93  Kirsten Mollan, Røra

uke 18/93  Sigrid Haavik, Sakshaug

uke 17/93  Anna Stubbe, Røra

uke 16/93  Margit Skjelstad, Sakshaug

uke 15/93  Påskekryssord 93 Martin D. Grønnesby, Sandvollan

uke 13/93  Trygve Mollan, Røra

uke 12/93  Leif Stokkan, Levanger

uke 11/93  Alvhild Slålie, Kjerknesvågen