Dialog skal forebygge ekstremisme

E@ STRAUMEN: Månedlige dialogmøter kan bli oppskriften for å forebygge radikalisering av unge.
STIG LEINAN
stig.leinan@inderoyningen.no
Det kom fram da SLT-koordinator i Inderøy kommune, Hege Ness Larsen, inviterte til samtale om temaet tirsdag kveld. SLT-koordinatoren tar seg av samordningen av lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. Til møtet hadde hun og sokneprest i Inderøy, Ottar Strand, invitert imamene Babikir Adam, Mohammed Bagal, Mahyeldin Adam Hassabu fra Sudan. I møtet ble det snakket om brobygging mellom livssyn og religioner, samt forståelse og toleranse.
160.000 kroner
-Dette er et av de forebyggende tiltakene vi jobber med i Inderøy for å forebygge radikalisme, sier Hege Ness Larsen. Hun forteller at Inderøy som eneste nordtrønderske kommune, søkte om, og fikk innvilget, midler fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Totalt er 30 kommuner tildelt midler. Inderøy kommune mottar 160.000 kroner til formålet. Målet for tilskuddsordningen er å styrke den frivillige innsatsen for å forebygge at unge rekrutteres til voldelige og ekstremistiske miljø. Ordningen retter seg mot alle typer radikalisering og voldelig ekstremisme.
Forebygging
Ifølge SLT-koordinatoren er det ikke ett bestemt miljø der unge rekrutteres til radikalisering. Hun sier at det like gjerne er etnisk norske, som unge med annen bakgrunn, som rekrutteres, og at en derfor må tenke bredt. Hun understreker at det ikke finnes tegn på at ungdom i Inderøy er under påvirkning av radikalisering.
-Likevel er det viktig å tenke forebyggende. Vi legger opp til dialogmøter med ungdommen pluss at vi skal arrangere ungdomskonferanse med tema toleranse og inkludering, sier hun. Møtene blir på e@ og vil være åpne for alle. Oppstart skjer fra årsskiftet.
Kunnskap viktig
Soknepresten er tydelig på at alle må bidra med kunnskap dersom ekstremisme skal bekjempes.
– Mahyeldin Adam Hassabu og jeg har vært i åttendeklassene og snakket om våre religioner. For oss er det viktig å vise at vi kan leve godt sammen selv om vi ha forskjellig religion. Vi står dessuten sammen mot vold og ekstremisme. Til sjuende og sist handler ikke det som nå har skjedd i Paris om islam, men om makt. Akkurat det siste er viktig å ha med seg, sier han.
-Islam betyr fred
Mohammed Bagal sier at dersom en i det muslimske miljøet i Inderøy merker at noen forherliger vold og ekstremisme, og prøver å påvirke andre med sine meninger, så har en tiltak klare.
-Da skal vi være tydelige på at vedkommende ikke har noen plass her. Vedkommende vil ikke få respekt. Vi vil leve og bo i Inderøy, og ha det godt. Akkurat som nå. Vi stortrives her og føler oss som inderøyninger. Vi er blitt kjempegodt mottatt. Dette skal ikke ødelegges med ideer som fremmer fiendskap og strid. Islam betyr fred. Islam står ikke for drap og ugjerninger, sier han. Bagal mener det er viktig å skille mellom det som kommer fra islam og det som kan kalles «tradisjonell kultur» i flere land.
-Ett eksempel er omskjæring av kvinner. Det har ingen plass i islam. Praksisen er kulturelt betinget, sier han.
Opptre bestemt
Bagal mener at ISIL (Den islamske staten Irak og Levanten) kan bekjempes gjennom dialog med dem som støtter bevegelsen og som holder den økonomisk i live.
-Uten denne støtten vil ikke ISIL eksistere. Vi må sørge for at ingen handler med ISIL. Uten tilgang på penger vil ISILs dager snart være talte. Vi må opptre bestemt om vi vil rydde dette av veien, sier han.
De tre sudanerne sier at terroraksjoner som den sist helg i Paris ikke gjør hverdagen deres enklere i Inderøy.
-Vi forstår at folk i Inderøy blir engstelige når slikt skjer. Da skal de vite at det blir også vi. Vårt høyeste ønske er å få slutt på terror og vold som bidrar til uenighet og hat. Vi trives kjempegodt i Inderøy og føler oss godt integrerte og trygge her. Sånn skal vi ha det også i fortsettelsen. Inderøy er et fantastisk sted og inderøyningene helt topp, roser de.
«Best i lag»
Hege Ness Larsen forteller at midlene fra direktoratet også skal brukes til å hyre inn RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) til kompetanseheving blant lærere i Inderøy.(Midlene skal dessuten gi plass til en konferanse der alle interesserte kan delta. Hun mer enn antyder at Inderøy ønsker å arrangere denne konferansen sammen med en eller flere av nabokommunene.
-Det er viktig at alle involveres. Radikalisering og voldelig ekstremisme er noe en må få bukt med i alle kommuner. Som nevnt er Inderøy eneste nordtrønderske kommune som har fått midler til dette. Vi er på sett og vis en pilotkommune. Da må vi dele med andre. Det er nå engang sånn at resultatene kommer når vi lever etter slagordet «Best – i lag», sier hun.