Øker livsgleden

30. november ble Inderøyheimen sertifisert som Livsgledesykeheim. Det har blant annet ført til at brukerne og ansatte nå kjenner hverandre bedre enn noen gang. 

Livsgledesykeheim er en standard som eies og drives av Livsglede for Eldre, og fungerer som et supplement til den offentlige eldreomsorgen. Gjennom sertifiseringen skal man skape rutiner og rytmer i hverdagen på sykeheimen som skal gjøre det enklere å tilfredsstille de kulturelle, åndelige og sosiale behovene til hver enkelt beboer.

– Det er viktig å påpeke at dette ikke er et prosjekt, men en varig endring med mer personsentrert omsorg, sier avdelingssykepleier ved Inderøyheimen, Toril Gullberg Røli.