Legevaktsamarbeidet blir dyrere enn forutsatt

LEVANGER: For Inderøy blir framtidas legevaktsamarbeid med kommunene Frosta, Levanger og Verdal mange hundre tusen kroner dyrere enn forutsatt. Det sier daglig leder av Innherred Interkommunale Legevakt IKS, Peter Daniel Aune, til ordfører Ida Stuberg.

De fire kommunene har samarbeidet om legevakttjenesten siden 2006 under navnet Innherred Interkommunale Legevakt IKS (IIL IKS) Siden den tid har legevakten holdt til i Levanger der den har leid lokaler av helseforetaket Helse Midt-Norge ved Sykehuset Levanger.

 I 2012 sa helseforetaket opp leieavtalen med kommunene. Bakgrunnen for det var at foretaket selv hadde behov for lokalene. I fire år har en så arbeidet med flere alternativer der en til slutt landet på at Levanger kommune skulle stå for byggingen av et kombinasjonsbygg der legevakten skal leie lokaler i første etasje.

Saken var oppe til behandling i representantskapet i IIL IKS i oktober i fjor og alt da ble det understreket at framtidige kostnader for kommunene var usikre. Representantskapet vedtok nemlig at « … en samlet kommunal andel på 11 122 000 kroner vedtas innforstått med at det er pågående prosesser med uklare kostnadsbilder og økonomiske konsekvenser som vil måtte behandles i ettertid gjennom revidering av budsjettet.»