– Ingen planer om å legge ned i Mosvik

Senterpartiet og Arbeiderpartiet er klare på at det ikke foreligger planer om å legge ned tjenestetilbud innen helse og omsorg i Mosvik.

Den 18. januar var framtidig helse- og omsorgstjenester i kommunen temasak i formannskapet. Møtet ble referert i Trønder-Avisa.

– Her kan det se ut som om lokalpolitikerne i Inderøy nå velger å se bort fra forpliktelsene i intensjonsavtalen fra sammenslåingen mellom gamle Inderøy og Mosvik. Det gjør vi absolutt ikke, sier ordfører Ida Stuberg og gruppeleder for Ap, Signar Berger.

I mandatet for utredning av kommunens helse – og omsorgstjeneste som er vedtatt i Formannskapet heter det at det i utredningsarbeidet skal «tas hensyn til føringer i intensjonsavtalen som er inngått mellom gamle Mosvik og gamle Inderøy kommune. Det åpnes likevel opp for at andre type(r) helse-/omsorgstjenester kan etableres/utvikles i Mosvik istedenfor sykehjem, som erstatter dagens sykehjems -/kjøkkendrift. På denne måten sikrer man fortsatt aktivitet/tjenesteproduksjon innenfor helse-/omsorgsområdet i Mosvik, som er av minst samme omfang som dagens helse-/omsorgstjeneste i Mosvik.»

– Mandatet er ikke til å mistolke. Og vi har ingen intensjoner om å endre på det, sier Berger.