Brenner for distriktene

Tirsdag denne uka tente bondelagsmedlemmer bål for å vise at de brenner for distriktene.

I Inderøy ble bålet tent hos Anne og Bjørnar Berg på Berg i Bergsbakken på Sandvollan. Leder for Sandvollan bondelag, Ole Kristian Stuberg, sier at de med båltenningen ønsker å si klart ifra at de er uenige i retningen regjeringen vil ta landbruket.

-Vi tenner bål, som et varsel om fare. Med jordbruksmeldinga er regjeringa på kollisjonskurs med bøndene, Stortingets flertall og forbruker. Med den nye jordbruksmeldingen angriper Regjeringen landbruket fra alle kanter. Det er lov å ønske seg at landet ser annerledes ut, men fakta er at vi har bare tre prosent dyrka mark i Norge. Ved å tenne bål i hele landet vil vi protestere mot en jordbruksmelding som gir økt liberalisering og svekker politikken. Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av. Skal vi øke matproduksjonen, må vi bruke jorda der den ligger. Da trenger vi en landbrukspolitikk med gode verktøy. Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av, sier han.

Oppmøtet på Sandvollan var godt. Under arrangementet holdt ordfører Ida Stuberg (Sp) appell og det ble servert kaffe fra svartkjel.