Gir kommunen det glatte lag

Gunnar Flakk hos Byggservice Eiendom AS er ikke nådig i sin kritikk av kommunens håndtering av salget av boligfeltene B2 og B3 på Nessjordet. – Den er respektløs, skriver han.

Flakk har nå bestemt seg for å klage saken inn for Fylkesmannen. I klageskrivet, som Inderøyningen bringer i sin helhet på sidene 16 og 17 i denne avisa, er han tydelig på at han mener at kommunen har begått fundamentale feil i sin saksbehandling.

 I alt var det seks tilbydere som meldte sin interesse i å kjøpe de to feltene. Kommunen har valgt å selge B2 til Grande Eiendom, mens tre tilbydere fortsatt er med i kampen om B3. Byggservice Eiendom AS og Børgin Eiendom AS er to av tilbyderne som ikke er med videre.

Flakk sier at han ikke klager fordi Byggservice Eiendom AS ikke er blant de tre utvalgte.

– Slettes ikke. Det jeg vil er at alle skal behandles likt og etter samme forutsetninger. Og at kommunen gjør en profesjonell jobb. Det er ikke tilfelle her. Derfor tar jeg opp dette, sier han til Inderøyningen.

 Han forteller at han i klagen påpeker direkte feilopplysninger og brudd på vilkår og på reguleringsplanens forutsetninger.

– Dette er åpenbare saksbehandlingsfeil som vitner om manglende evne til å lese og forstå de innleverte forslag. Det må i sin tur føre til at rådmannen diskvalifiserer vinnerforslaget, sier han.

Han røper at den kommunale behandlingen er så elendig at Byggservice Eiendom AS vil vurdere å kreve godgjort det arbeidet som bedriften har gjort i saken.