Velfortjente blomster til Jorid

Mosvik kvinne- og familielag er 59 år, og Jorid Klette Berg har vært leder i de fleste av dem. Nå tar Bodil Berge Nervik over stafettpinnen.

Nylig var det årsmøte i Mosvik kvinne- og familielag, og det var nok det første møtet på 59 år Jorid Klette Berg ikke møtte på. En brukket lårhals var årsaken til det. Jorid har vært leder for lokallaget i alle de 59 åra bortsett fra sju, da hun i stedet satt som leder for fylkeslaget. Det er ikke til å undres over at den blomsteroppsatsen hun fikk fra både lokallag og fylkeslag var både stor og flott, for maken til innsats er det ikke ofte man ser.