Melkeprodusent i særklasse

På onsdag fikk Olav Ulvin på Utøy besøk av en representant fra Felleskjøpet som hadde med seg blomster, bløtkake og diplom.

Bakgrunnen er at besetningen Olav har i fjøset leverer melkemengder som ligger helt i toppskiktet. På landsbasis er de 12-13 årskyrne til Olav rangert som nummer 17 i landet for besetninger opp til 20 dyr. Siste år produserte kyrne i snitt 10.492 kg EKM, der EKM står for energikorrigert melk.

Det var Linda Nyvoll Antonsen som kom og gjorde litt stas på en av kundene sine. Linda er fagkonsulent i Felleskjøpet Agri SA på kraftfôr til drøvtyggere, og tar seg av salg og kundeoppfølging. Godt og riktig kraftfôr i riktig mengde er en del av hemmeligheten bak god avdrått. Men ikke alt.

– Olav har mye kunnskap og erfaring, han er svært interessert i det han driver med, og han har innarbeidet gode rutiner for fjøsstellet. Det viser seg at det gir resultater, og det er ikke første året han får en oppmerksomhet fra oss, sier Linda, og viser til flere diplomer som henger på veggen.