I ferd med å gro igjen

Granaelva er i ferd med å gro igjen ved utløpet i Muustrøparken.

Inderøyningen har fått henvendelse fra folk som synes det er synd at elva gror igjen.

– I mange år – helt siden parken ble etablert ved årtusenskiftet – har gras blitt fjernet fra elva. Nå ser det ut som det er slutt på den vanen. Det er underlig. Hva har dette, eksempelvis, å si for fisken i elva? Og hva kan skje dersom Granaelva får stor vassføring? spør folkene som har kontaktet avisa.

De håper at den eller de som har ansvaret for vedlikeholdet av Muustrøparken sørger for at ugresset fjernes fra elveløpet.

– Det ser nemlig ikke spesielt fint ut med ei igjengrodd elv!