Åpent møte om HUNT 4

Inderøy sanitetsforening inviterer til åpent møte om HUNT 4-undersøkelsen.

Møtet holdes på Jægtvolden Fjordhotell torsdag kveld. Her vil Vigdis Hjulstad Belbo orientere interesserte om HUNT 4 – undersøkelsen som begynner nå i september.
Vigdis Hjulstad Belbo er deltaker- og mobliseringskoordinator i HUNT 4. Hun vil orientere grundig om viktigheten av undersøkelsen, hva undersøkelsen vil gå ut på, og om tilbakemeldinger den enkelte vil få i etterkant. Det er satt av tid til spørsmål etterpå.
I tillegg blir det UNG HUNT for aldersgruppen fra 13 år til 19 år, fra ungdomstrinnet t.o.m. videregående. Denne undersøkelsen foregår på skolene. Voksne regnes fra 20 år.
Ifølge Vigdis H. Belbo var oppmøteprosenten blant inderøyningene på HUNT 3 undersøkelsen bare 44,3 prosent.
Lavest oppslutning var det i Verran på 44 prosent. I Snåsa var oppmøtet best. Her var oppmøtet på 70 prosent. Tallene viser at gjennomsnittlig oppmøte for HUNT 3 for hele Nord-Trøndelag var 54 prosent. Målet for HUNT 4 er et gjennomsnitt på 60 prosent.
– I løpet av en halvtime, tre kvarter vil vi få god informasjon om HUNT 4, annonserer leder av sanitetslaget, Else Ida Aspeli Ulvin. Hun forteller at møtet på Jægtvolden også har et annet tema på dagsordenen.
– Det tar for seg vold i nære relasjoner. Helsesøstrene Ann Mari Oxaal og Heidi Fossum Andreassen har etter kaffe og loddsalget et innlegg om temaet. Dette er et sentralt og viktig tema i Norske Kvinners Sanitetsforening. Symbolet er en rød knapp, forklarer sanitetslederen.
Hun sier at Sandvollan, Røra og Mosvik sanitetsforeninger i lag med Inderøy Sanitetslag bidrar med gevinster til loddsalget denne kvelden.
– Vi i Inderøy Sanitetslag takker dem så mye for det, smiler Else Ida Aspeli Ulvin og legger til at alle interesserte er hjertelig velkomne til møtet og at det er gratis inngang.
– Ellers blir det kaffe med mer, det blir underholdning og allsang. Pluss loddsalg, frister hun.