På besøk hos Norsk Limtre

Mandag besøkte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Inderøy. 

Her var ministeren innom Norsk Limtre AS i Mosvik.
Under besøket fikk Sanner høre eier og driver av Norsk Limtre AS, Ragnar Berg, fortelle om hvordan han opplever det er å drive ei bedrift i Distrikts-Norge. Ministeren fikk høre om ei bedrift som siden oppstarten i 1982 har måttet gjøre store endringer både i produktutvalg og produksjon, og som møter tøff konkurranse fra utlandet.
Bedriften har berget takket være at en har vært god på nytenking og produktutvikling. Berg kom også inn på hva formues- og eiendomsskatten har å si for bedriften.
Under besøket fikk Sanner omvisning i fabrikklokalene. En tydelig imponert minister ga uttrykk for viktigheten av å ha en politikk som gjør at bedriftseiere som Berg må få slippe å ta ut flere hundre tusen kroner fra bedriften for å betale formuesskatt. I stedet vil han at Berg og bedriften må få bruke midlene til nyskaping og investeringer, noe som igjen vil være med på å trygge arbeidsplassene ved Norsk Limtre.