Demensaksjonen 2017: «Kjekt å være sammen»

Demensaksjonen 2017 står for døra, og den 19. september er bøssebærere ute i Mosvik og den 21. september i gamle Inderøy kommune.

I dag har mer enn 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040. På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er i all hovedsak at befolkningen blir eldre.

 

Temakveld på Haugtun

Demens er en utfordring for samfunnet og en tragedie for dem som rammes. Når man fortsatt ikke har funnet noen effektiv behandling for demenssykdommer, er det fordi man vet for lite om årsakene til hvorfor den oppstår. Forskerne må finne ut hva som skjer i hjernen, fra den er normal til den blir syk, og det er denne forskningen Nasjonalforeningen for folkehelsen samler inn midler til under demensaksjonen.

Sør-Verran helselag tyvstarter aksjonen tirsdag den 12. september. Da arrangerer de en temakveld på Haugtun grendehus, kalt «minnene forsvinner». Dit kommer Ragnhild Nøst Bergem som har laget filmen «Husker du meg?» Den handler om «Siri» som fikk demensdiagnosen i en alder av 38 år, og som bor på institusjon mens ektemannen må fortsette det hverdagslivet hun egentlig skulle ha vært en del av. Filmen følger Siri og to andre yngre demente i deres hverdag.

– Nøst Bergem vil etter å ha vist filmen fortelle litt om den og om bakgrunnen for den. Hun har selv jobbet med demente på en sykehjem en periode, forteller Helge Brattaker,

 

Midler til forskning

I Inderøy vil det bli en liten «kick-off» på Kjerkstu før bøssebærerne skal i gang.

– Vi driver fremdeles og ringer rundt, for vi vil gjerne ha flere bøssebærere, oppfordrer Lise M. Jentoftsen. Hun kan fortelle at det var 50 bærere i aksjon i fjor, og at hun håper de skal bli like mange i år.

– Behovet for å skape trygghet rundt demente vil bli større og større, og om antallet skal dobles i forhold til det statistikken sier, så vil det bli en stor utfordring for kommunene framover, sier Lise. Hun legger til at jo flere midler som kommer inn på aksjonen, jo raskere går den livsviktige forskningen. Hun minner også om at HUNT 4 er viktig i den sammenhengen. Så lenge det forskes er det håp!