Trenger flere aktivitetsvenner

Gjennom tilbudet Aktivitetsvenn får mennesker med demens flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

– Å være aktivitetsvenn krever ikke mye kunnskap. Det holder å ha en interesse og like å snakke med folk, sier Jostein Aaring (bildet).
Han meldte seg på kurs og ble aktivitetsvenn for demente.

Trives sammen
Det er god stemning rundt bordet på «Go-kroken» som er lokalisert på Inderøyheimen. Gruppen rundt bordet har vært på en spasertur på Straumen og har spist middag sammen.
– Vi prater, går tur og har det hyggelig i lag. Det er ikke så mye som skal til, sier Aaring.
Leksvikingen ble aktivitetsvenn etter at han ble pensjonist, og trives godt med det.
– Som pensjonist har jeg god tid, og jeg synes det er fint å kunne bidra til at andre har det bra, sier Aaring som tidligere har jobbet både med møbelsalg og som landbruksvikar.

Aktivitet gir glede
I Norge har over 78.000 mennesker demens, og mange av disse trenger hjelp til å kunne fortsette sine vanlige aktiviteter. En aktivitetsvenn er en frivillig, som med kurs og veiledning fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, gjør aktiviteter sammen med en som har demens.
– Vi har gode bevis på at aktivitet gir økt livskvalitet hos de med demens. Aktivitet som stimulerer alle sansene har god effekt på både hukommelse, trivsel og den fysiske helsen. Det å ha noen å dele gode opplevelser med er viktig, sier Lise Margrethe Jentoftsen, leder for Inderøy Demensforening.

Kurset passer for alle
Alle kan delta på Aktivitetsvenn-kurs, enten man er pårørende eller vil jobbe som frivillig.
– Kurset gir kunnskap om demenssykdommen og man lærer strategier som kan være nyttige i møte med en som har demens, sier Jentoftsen og legger til at det i høst blir arrangert et nytt Aktivitetsvenn-kurs. Man kan være aktivitetsvenn for en gruppe, slik som Aaring, eller man kan være aktivitetsvenn for en enkelt bruker.
– Vi er opptatt av at aktivitetsvenn og bruker har felles interesser og god kjemi. Begge skal ha glede av å tilbringe tid sammen, sier Jentoftsen.
Gruppen som Aaring er aktivitetsvenn for har forskjellige livserfaringer og yrkeskarrierer bak seg. Dette bidrar til at de har mange gode samtaler.
– Timene som aktivitetsvenn er krydder i hverdagen for meg, sier Aaring.